PRAVILNIK O PRIZNANJIH OPS PODRAVJE

Nadrejena kategorija: SINDIKALNI AKTI

Шаблоны Joomla здесь.

S tem pravilnikom se določijo spominski znak in priznanja Območnega Policijskega sindikata Podravje (v nadaljnjem besedilu OPS Podravje), ki se podeljujejo članom OPS ter drugim fizičnim in pravnim osebam za aktivno delo v OPS, aktivno sodelovanje z OPS in za dejanja posebnega pomena za razvoj OPS. Spominski znak in priznanje se podeljujejo pod pogoji in na način, kot ga določa ta pravilnik.

лимузин на свадьбу.