Program dela 2011 - 2015

Nadrejena kategorija: RAZVOJ SINDIKATA

Шаблоны Joomla здесь.

PROGRAM DELA
OBMOČNEGA POLICIJSKEGA SINDIKATA PODRAVJA
ZA MANDATNO OBDOBJE 2011 DO 2015
 

V zadnjem času smo v sindikalnem prostoru na regionalni ravni, predvsem pa državni ravni priča precejšnjim spremembam na področju delovno-pravne in socialne ter pokojninske zakonodaje. Zaposlenim se nalaga vedno več obveznosti in se od njih pričakuje lojalnost ter večjo storilnost. Ali bomo morali zaposleni pozabiti na svoje pravice, ki smo si jih izborili in dopustili, da država in delodajalec ogrožata našo eksistenco, blatijo in omalovažujejo delo policistov in kriminalistov, ki za relativno nizko plačilo vsakodnevno izpostavljajo svoja življenja, bomo dovolili, da delodajalec in država ne bo opazila dela, ki ga opravlja strokovno – tehnično osebje, brez katerih Policija ne more delovat? Prepričan smo, da ne! 

Socialni položaj mora biti trden, naše aktivnosti pa usmerjene v izboljšanje položaja zaposlenih. Nikakor ne smemo dopustiti zniževanja pravic, ki smo si jih že izborili. Pravno varstvo mora biti na prvem mestu, nato medsebojni odnosi in pogoji dela vseh zaposlenih v MNZ in policiji.  

Delodajalcu ne smemo dopustiti manipulacij, vmešavanja v delo in vodenje sindikata vendar z njim tvorno sodelovati . Glede na to, da smo trenutno drugi najštevilčnejši OPS v Sloveniji bomo tudi od vodstva PSS zahtevali, da OPS Podravje aktivno vključi v vse organe PSS, ter odločno zahtevali, da se upoštevajo predlogi in pripombe, ki jih bo dal OPS Podravje ter z delom in vztrajnostjo poizkusili OPS popeljati do tega, da bomo najštevilčnejši. Od vodstva PSS bomo zahtevali, da vsaj dvakrat letno s svojo prisotnostjo na sejah sveta OPS poskrbi, da bodo člani sveta lahko neposredno postavljali vprašanja, PSS pa bo pri tem imel priložnost predstaviti svoje delo.    

Organizacijo dela OPS Podravja bo potrebno spremeniti, saj moramo konkretno navesti nosilce za izvedbo del v okviru organov OPS. Potrebno bo spremeniti tudi Statut OPS Podravje, začasno zmanjšati število članov predsedstva, določiti tudi mandat predsednika OPS le na dve zaporedni obdobji največ, sindikalne zaupnike pa pooblastiti kot svetovalne sodelavce in jih konkretno zadolžiti z posameznimi nalogami. Zraven vseh navedenih nalog pa je potrebno takoj in prednostno pristopiti k modifikaciji pravilnika o pravni pomoči saj ocenjujem, da sedanji pravilnik ni ustrezen času v katerem živimo, saj zaposleni potrebujejo pravno pomoč takoj in ob vsakem času. Prav tako je potrebno pristopiti k izbiri odvetnikov oz. odvetniških pisarn, ki pokrivajo različna področja kot so kazensko pravo, delovno pravo, delo z nepremičninami in tako dalje.  

Veliko pozornost je potrebno nameniti pridobivanju članstva, katero je sedaj strmo padalo in smo to padanje nekako uspeli vsaj zajeziti, sedaj pa je potrebno načrtno pristopiti k pridobivanju novih rednih članov OPS Podravja. V tej zvezi lahko izkoristimo počitniške kapacitete, ki so nam na voljo prav tako pa je potrebno javno pohvaliti in nagraditi sindikalne zaupnike in tudi druge člane, ki bodo pridobili članstvo v OPS.  

Delo je potrebno usmeriti tudi v pridobitev oz. vrnitev sredstev, ki so bila vložena v počitniško hišico na Pohorju ter vzdrževanje in polno zasedenost dveh apartmajev v lasti OPS Podravje v Banovcih in Moravcih. 

V korist OPS-a je potrebno zaključiti na sodišču objekt v Limbušu.  

Ponovno je potrebno omogočiti druženje članstva z kakšnimi pohodi, rekreativnimi teki in igrami, kjer so stroški minimalni hrana iz nahrbtnika cilj in namen pa izključno druženje članov OPS-a ter to druženje objavljati na intranetu in na spletni strani OPS-a ter tako poizkusiti pridobiti nove člane.       

Aleš BEZJAK
Predsednik OPS Podravje

лимузин на свадьбу.