SKLIC STAVKOVNEGA ODBORA

Nadrejena kategorija: NOVICE OPS PODRAVJA

Шаблоны Joomla здесь.

protest730x473     ZA TISTE, KI RAZLOGOV ZA SKLIC STAVKOVNEGA ODBORA PSS NE POZNAJO:

 

 

• poplačila vseh presežnih ur v posameznih referenčnih obdobjih od leta 2010 naprej, tožniki v predmetni zadevi pa poplačila vseh presežnih ur v posameznih referečnih obdobjih od leta 2008 naprej;
• dodatka za stalnost za vsako začeto leto delovne dobe v višini 0,5 % osnovne plače, sedaj znaša 0,33 % osnovne plače za delovno dobo v Policiji nad 5 let (Sporazum Vlada – PSS 2010);
• dodatka za delovno dobo za vsako zaključeno leto delovne dobe v višini 0,5 % osnovne plače, sedaj znaša 0,33 % osnovne plače (Sporazum Vlada – PSS 2010);
• dodatka za delo prekrškovnih organov v višini 35% osnovne plače (Sporazum Vlada – PSS 2010);
• ustrezne ureditve upokojevanja vseh profilov znotraj policije (Sporazum Vlada – PSS, SPS 2012);
• uveljavitev Kolektivne pogodbe, ki bi urejala plače policistov glede na ugotovljeno razmerje med povprečno plačo članic EU in plačo policistov (ugotovljen deficit slovenskega policista znaša med 26 % in 35% plače), na podlagi spremembe ZSPJS , ki bi omogočal ureditev plač policistov (izrecno navedena plačna skupina C3) s kolektivno pogodbo (Sporazum Vlada – PSS 2010);
• izplačila odrejenih in opravljenih ur nadurnega dela in pripravljenosti v vseh enotah v Policiji in MNZ brez omejitev, ki ne izhajajo iz zakona (Sporazum Vlada – PSS, SPS 2012);
• ustreznega plačila omejitve članstva v političnih strankah (Sporazum Vlada – PSS, SPS 2012);
• ustreznega socialnega varstva na podlagi Pravilnika o seznamu poklicnih bolezni, pri čemer mora biti upoštevana specifika policijskega dela (Sporazum Vlada – PSS, SPS 2012);
• ustreznega vrednotenja specifične dolžnosti, ki jo imajo policisti ob vsakem času in so jih dolžni izvajati na podlagi zakona (Sporazum Vlada – PSS, SPS 2012);
• …

 

Popolnoma jasno je, da v PSS ne zahtevamo nič novega, zgolj izpolnitev tistega, k čemur se je Vlada zavezala a zavez ni izpolnila. Do rešitve navedenih odprtih vprašanj pa je vsaka razprava o enostranskem odpiranju področij, ki gredo lahko v škodo policistom, celo mimo danih zavez Vlade, nedopustna.

лимузин на свадьбу.