IZVRŠBA ZOPER RS - izplačilo 3/4 odprave plačnih nesorazmerij

Nadrejena kategorija: NOVICE OPS PODRAVJA

Шаблоны Joomla здесь.

Izvršba zoper Republiko Slovenijo za izplacilo 3/4 odprave placnih nesorazmerjih (obvestilo in navodilo clanom)

Spoštovani,

Clani PSS imamo s statusom clanstva urejeno zavarovanje pravne zašcite preko specializirane zavarovalne družbe ARAG d.d. in lahko na podlagi podanega zavarovalnega kritja s strani družbe ARAG, zahtevke za izvršbo na podlagi sodbe Vrhovnega sodišca, glede izplacila ¾ odprave placnih nesorazmerij, uveljavljamo izkljucno na individualni ravni, brez vsakršnih stroškov za slehernega clana. PSS pa si bo ne glede na individualno odlocitev slehernega clana, skladno s sklepom Sveta PSS številka 38/2013, z dne 16.10.2013, prizadeval, da z Vlado doseže dogovor o ustrezni kompromisni rešitvi za poplacilo terjatve, pri cemer pa bo odlocitev o morebitnem pristanku na poravnavo izkljucno na strani vsakega clana in pooblašcenega odvetnika.

V kolikor bi clan na morebitno poravnavo, ki bi mu jo ponudila država, pristal brez vednosti in soglasja pooblašcenca bo avtomaticno sam nosil celotne stroške izvršbe.

- Več v priponki.

лимузин на свадьбу.