ZAPISNIK 1. redne seje članov OPS Podravje – Sindikalne skupine MOM

Nadrejena kategorija: NOVICE MOM

Шаблоны Joomla здесь.

Dnevni red:

1. Ugotovitev navzočnosti
2. Poročilo o dosedanjih aktivnostih sindikalne skupine v obdobju februar – maj 2009
3. Nova Pogodba o zagotavljanju pogojev za delo OPS Podravje v Mestni občini Maribor
4. Predstavitev predlogov drugih aktov (posodobljenih), pomembnih za delo sindikalne skupine
5. Informacija o zaključnem računu sindikalne skupine za leto 2008
6. Predlog programa dela sindikalne skupine za leto 2009 s finančnim načrtom
7. Druge aktualne informacije in obvestila
8. Razno – pobude in predlogi članov

лимузин на свадьбу.