PREDSTAVITEV OPS PODRAVJE

Шаблоны Joomla здесь.

Leta 1989 se je v takratni UNZ Maribor zbralo nekaj zanesenjakov, kateri smo na raznih sestankih razpravljali o ustanovitvi novega policijskega sindikata. Kaj kmalu je prišlo do uresničitve in tako smo 5. junija 1990 v Mariboru, v prostorih doma DPO ustanovili prvi območni policijski sindikat Maribor v slovenskem prostoru nasploh, kateri je v začetni fazi deloval pod okriljem Zveze svobodnih sindikatov Slovenije v Podravju, prvi predsednik pa je postal Bojan MAŽGON. Ustanovitve se je udeležil tudi takratni minister za notranje zadeve gospod Igor BAVČAR. Razvoj dogodkov je šel nato strmo navzgor in kaj kmalu je bil ustanovljen tudi Policijski sindikat Slovenije, kamor se je pridružil tudi naš območni sindikat, kateri je nato igral pomembno vlogo v nadaljnjem razvoju policijskega sindikata. Dogodki v slovenskem prostoru so terjali tudi razvoj našega sindikata, kateri se je strmo vzpenjal in med zaposlenimi našel svoje mesto in vlogo. Leta 1994 je prišlo do spremembe vodstva ter tudi vsebinskih sprememb akta o delovanju sindikata, katerega smo dokončno uredili v letu 1998. V temeljno načelo našega sindikata smo zapisali: "Območni policijski sindikat Podravja (v nadaljevanju OPSP) je samostojna, prostovoljna interesna organizacija delavcev Ministrstva za notranje zadeve in Policije Republike Slovenije iz tistih sindikalnih skupin, OPS-jev ali regij, ki so se odločile za ustanovitev OPSP oziroma k njemu pristopijo. OPSP se zaradi uresničevanja svobodnega sindikalnega delovanja povezuje v Policijski sindikat Slovenije ali drug sindikat, ter na osnovi interesa članstva sodeluje z drugimi sindikati v Republiki Sloveniji in s sindikati sorodnih dejavnosti v drugih državah ter z mednarodnimi sindikalnimi združenji."

Sindikat je pravna oseba zasebnega prava in ima svoj znak in pečat. Območje delovanja je registrirano pri Upravni enoti Maribor za Podravsko regijo.


 

лимузин на свадьбу.